Số 10 Ngõ 1, Nguyễn Thị Định, Hà Nội

Mở cửa: Thứ 2 –  Chủ Nhật, 6:00. – 22:00